Διεθνείς μεταφορές

Η KOSSIVAS TRANS είναι μια εταιρία Διεθνών Μεταφορών του ομίλου ΚΟΣΣΥΒΑ με έδρα το Άστρος Αρκαδίας. Η πολύχρονη πείρα μας στην μεταφορά εμπορευμάτων εξαγωγής και εισαγωγής τα οποία διακινούμε οδικώς μας καθιστούν έναν από τους πλέον αξιόπιστους συνεργάτες τόσο στην Ελληνική όσο και στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας, ο εξοπλισμός, το ειδικευμένο προσωπικό μας καθώς και το προσεκτικά επιλεγμένο δίκτυο ανταποκριτών μας στο εξωτερικό, αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια και ταχύτητα της σωστά σχεδιασμένης μεταφοράς.

Συνεχώς βελτιώνουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες των ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να χτίζουμε μακροπρόθεσμες σχέσεις με τους πελάτες μας.

Translate »