Εισάγετε από τα καλύτερα σφαγεία της Ευρώπης Εισάγετε από τα καλύτερα σφαγεία της Ευρώπης Φτιαγμένα με επιλεγμένα υλικά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014
Αναρτήθηκε: September 03, 2015

 

ΑΦΟΙ ΑΘΑΝ. ΚΟΣΣΥΒΑ ΕΚΤΡΟΦΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2014 - 9η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014)