Εισάγετε από τα καλύτερα σφαγεία της Ευρώπης Εισάγετε από τα καλύτερα σφαγεία της Ευρώπης Φτιαγμένα με επιλεγμένα υλικά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013
Αναρτήθηκε: December 18, 2014

ΑΦΟΙ ΑΘΑΝ. ΚΟΣΣΥΒΑ ΕΚΤΡΟΦΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2013 - 8η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013)