Εισάγετε από τα καλύτερα σφαγεία της Ευρώπης Εισάγετε από τα καλύτερα σφαγεία της Ευρώπης Φτιαγμένα με επιλεγμένα υλικά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012
Αναρτήθηκε: June 05, 2013

 

ΑΦΟΙ ΑΘΑΝ. ΚΟΣΣΥΒΑ ΕΚΤΡΟΦΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης Δεκεμβρίου 2012 - 7η Εταιρική Χρήση (1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012)